Naudojimo sąlygos

1. Sąlygos

Kai patenkama į svetainę baldai, sutinkate laikytis šių paslaugų teikimo sąlygų, visų taikomų įstatymų ir taisyklių bei sutinkate, kad esate atsakingi už visų taikomų vietinių įstatymų laikymąsi. Jei nesutinkate su bet kuria iš šių sąlygų, jums draudžiama naudotis šia svetaine ar prie jos prieiti. Šioje svetainėje esanti medžiaga yra saugoma galiojančių autorių teisių ir prekių ženklų įstatymų.

2. Licencijos naudojimas

Suteikiamas leidimas laikinai atsisiųsti vieną medžiagos (informacijos ar programinės įrangos) kopiją iš Moblander svetainės tik asmeniniam, nekomerciniam laikinam peržiūrai. Tai yra licencijos suteikimas, o ne nuosavybės teisės perleidimas, ir pagal šią licenciją jūs negalite: 

  1. keisti arba kopijuoti medžiagą; 
  2. naudoti medžiagą bet kokiais komerciniais tikslais arba viešai rodyti (komerciniais ar nekomerciniais tikslais); 
  3. bandyti dekompiliuoti arba pakeisti bet kokią programinę įrangą, esančią Moblander svetainėje; 
  4. pašalinti iš medžiagos bet kokias autorių teises ar kitus nuosavybės ženklus; arba 
  5. perduoti medžiagą kitam asmeniui arba „atspindėti“ medžiagą bet kuriame kitame serveryje.

Ši licencija automatiškai nustos galioti, jei pažeisite bet kurį iš šių apribojimų, ir Moblander gali ją bet kada nutraukti. Nustojus žiūrėti šią medžiagą arba nutraukus šios licencijos galiojimą, turite ištrinti visą turimą atsisiųstą medžiagą, tiek elektronine, tiek spausdinta.

3. Atsisakymas

  1. Medžiaga Moblander svetainėje pateikiama tokia, kokia yra. „Moblander“ nesuteikia jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, taip pat atsisako ir atsisako visų kitų garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas garantijas ar tinkamumo parduoti, tinkamumo konkrečiam tikslui arba intelektinės nuosavybės nepažeidimo ar kitokio teisių pažeidimo sąlygas.
  2. Be to, „Moblander“ negarantuoja ir neteikia jokių pareiškimų dėl medžiagos naudojimo tikslumo, tikėtinų rezultatų ar patikimumo savo svetainėje ar kitaip susijusio su šia medžiaga ar su šia svetaine susietose svetainėse.

4. Apribojimai

Jokiu būdu „Moblander“ ar jo tiekėjai nėra atsakingi už jokią žalą (įskaitant, bet neapsiribojant, žalą dėl prarastų duomenų ar pelno arba dėl verslo nutraukimo), atsiradusią dėl medžiagos naudojimo ar negalėjimo naudoti Moblander, net jei Moblander arba Moblander įgaliotas atstovas buvo įspėtas žodžiu arba raštu apie tokių nuostolių galimybę. Kadangi kai kurios jurisdikcijos neleidžia apriboti numanomų garantijų arba atsakomybės už pasekminę ar atsitiktinę žalą, šie apribojimai jums gali būti netaikomi.

5. Medžiagų tikslumas

„Moblander“ svetainėje pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių, spausdinimo ar fotografijos klaidų. „Moblander“ negarantuoja, kad bet kuri jo svetainėje esanti medžiaga yra tiksli, išsami ar naujausia. „Moblander“ gali bet kuriuo metu be įspėjimo keisti savo svetainėje esančią medžiagą. Tačiau „Moblander“ neįsipareigoja atnaujinti medžiagos.

„Moblander“ neperžiūrėjo visų su jo svetaine susietų svetainių ir nėra atsakinga už tokių svetainių turinį. Bet kokios nuorodos įtraukimas nereiškia, kad „Moblander“ pritaria svetainei. Naudodamasis bet kuria nuoroda svetaine prisiima vartotojas.

Modifikacijos

„Moblander“ gali bet kuriuo metu be įspėjimo peržiūrėti šias svetainės paslaugų teikimo sąlygas. Naudodamiesi šia svetaine sutinkate laikytis dabartinės šių paslaugų teikimo sąlygų versijos.

Taikytina teisė

Šios sąlygos yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Moblander įstatymus, todėl jūs neatšaukiamai paklūstate išskirtinei tos valstijos ar vietovės teismų jurisdikcijai.