Gebruiksvoorwaarden

1. Voorwaarden

Bij toegang tot de website meubilair, ga ermee akkoord om te voldoen aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en ga ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze website te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze site wordt beschermd door toepasselijke auteursrecht- en handelsmerkwetten.

2. Gebruik van licentie

Toestemming wordt verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de Moblander-website te downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële, tijdelijke bezichtiging. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet: 

  1. de materialen wijzigen of kopiëren; 
  2. de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel); 
  3. proberen software op de Moblander-website te decompileren of reverse-engineeren; 
  4. alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen uit de materialen verwijderen; of 
  5. draag de materialen over aan een andere persoon of 'spiegel' de materialen op een andere server.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Moblander worden beëindigd. Bij het stopzetten van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, dient u alle gedownloade materialen in uw bezit te verwijderen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

3. Disclaimer

  1. De materialen op de website van Moblander worden geleverd "zoals ze zijn". Moblander geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af en wijst deze af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectueel eigendom of andere schending van rechten.
  2. Bovendien geeft Moblander geen garanties of doet geen uitspraken met betrekking tot de juistheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins gerelateerd aan deze materialen of op websites die aan deze website zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

Moblander of zijn leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief maar niet beperkt tot schade voor verlies van gegevens of winst of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen op Moblander te gebruiken, zelfs als Moblander of een bevoegde vertegenwoordiger van Moblander mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties of beperkingen op aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die op de website van Moblander verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Moblander garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Moblander kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. Moblander doet echter geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

Moblander heeft niet alle sites die aan zijn website zijn gelinkt beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Moblander van de site. Het gebruik van een gelinkte site is op eigen risico van de gebruiker.

Wijzigingen

Moblander kan deze servicevoorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de huidige versie van deze servicevoorwaarden.

Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Moblander en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of plaats.