Kullanım Şartları

1. Şartlar

Web sitesine erişirken mobilya, bu hizmet şartlarına, geçerli tüm yasa ve düzenlemelere uymayı kabul edin ve geçerli tüm yerel yasalara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul edin. Bu şartlardan herhangi birini kabul etmiyorsanız, bu web sitesini kullanmanız veya bu web sitesine erişmeniz yasaktır. Bu sitede yer alan materyaller, yürürlükteki telif hakkı ve ticari marka yasalarıyla korunmaktadır.

2. Lisansın Kullanımı

Moblander'ın web sitesindeki materyallerin (bilgi veya yazılım) bir kopyasının yalnızca kişisel, ticari olmayan geçici görüntüleme için geçici olarak indirilmesine izin verilir. Bu, mülkiyet devri değil, lisans verilmesidir ve bu lisans kapsamında şunları yapamazsınız: 

  1. malzemeleri değiştirmek veya kopyalamak; 
  2. materyalleri herhangi bir ticari amaçla veya kamuya teşhir amacıyla (ticari veya ticari olmayan) kullanmak; 
  3. Moblander web sitesinde yer alan herhangi bir yazılımı kaynak koda dönüştürmeye veya tersine mühendislik yapmaya çalışmak; 
  4. materyallerden herhangi bir telif hakkı veya diğer mülkiyet notlarını kaldırmak; veya 
  5. materyalleri başka bir kişiye devretmek veya herhangi bir başka sunucudaki materyalleri 'aynalamak'.

Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal ettiğiniz takdirde otomatik olarak feshedilir ve Moblander tarafından herhangi bir zamanda feshedilebilir. Bu materyalleri görüntülemeyi durdurduğunuzda veya bu lisansın feshedilmesi üzerine, ister elektronik ister basılı formatta olsun, elinizde bulunan indirilmiş tüm materyalleri silmelisiniz.

3. Feragatname

  1. Moblander'ın web sitesindeki materyaller "olduğu gibi" sağlanmaktadır. Moblander, açık veya zımni hiçbir garanti vermez ve ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyetin ihlal edilmemesi veya diğer hak ihlalleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere zımni garantiler veya koşullar dahil olmak üzere diğer tüm garantileri reddeder ve reddeder.
  2. Ayrıca Moblander, web sitesindeki veya bu malzemelerle bağlantılı veya bu web sitesine bağlı web sitelerindeki materyallerin kullanımının doğruluğu, olası sonuçları veya güvenilirliği konusunda herhangi bir garanti vermez veya beyanda bulunmaz.

4. Sınırlamalar

Moblander veya tedarikçileri, Moblander'daki materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir zarardan (sınırlama olmaksızın, veri veya kar kaybı veya iş kesintisinden kaynaklanan hasarlar dahil) sorumlu tutulamaz. Moblander'ın yetkili bir temsilcisine bu tür zararların olabileceği sözlü veya yazılı olarak bildirilmiştir. Bazı yargı bölgeleri, zımni garantiler üzerindeki sınırlamalara veya dolaylı veya arızi zararlar için sorumluluk sınırlamalarına izin vermediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

5. Malzemelerin doğruluğu

Moblander'ın web sitesinde görünen materyaller teknik, tipografik veya fotoğrafik hatalar içerebilir. Moblander, web sitesindeki materyallerin hiçbirinin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmez. Moblander, web sitesinde yer alan materyallerde herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapabilir. Ancak Moblander, materyalleri güncelleme taahhüdünde bulunmaz.

Moblander, web sitesine bağlı sitelerin tümünü incelememiştir ve bu tür bağlantılı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, sitenin Moblander tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Herhangi bir bağlantılı sitenin kullanımı, kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

Değişiklikler

Moblander, bu web sitesi hizmet şartlarını istediği zaman önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir. Bu web sitesini kullanarak, bu hizmet şartlarının güncel versiyonuna bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz.

Uygulanabilir yasa

Bu şartlar ve koşullar, Moblander yasalarına tabidir ve bu yasalara göre yorumlanmıştır ve siz, o eyalet veya bölgedeki mahkemelerin münhasır yargı yetkisini gayri kabili rücu olarak kabul edersiniz.